Työttömyysaste

Työttömyysasteen kasvu taittunut

Tilastokeskuksen otospohjaisen työvoimatutkimuksen mukaan työttömyysaste pysyi maaliskuun lopussa ennallaan 8,0 prosentissa Helsingin seudun työvoimasta. Edellisvuoteen verrattuna työttömyysaste laski kuitenkin Helsingissä 0,8 prosenttiyksikköä 8,0 prosenttiin ja koko maassa 0,6 prosenttiyksikköä 9,0 prosenttiin työvoimasta.

Työttömyysaste (%), työnvälitystilasto

Työttömyysaste oli Helsingin seudulla 1,1 prosenttiyksikköä matalampi maaliskuun lopussa kuin vuotta aikaisemmin työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilaston mukaan. Työttömyysaste oli seudulla 10,3 prosenttia, Helsingissä 11,3 prosenttia, Vantaalla 11,0 prosenttia, Espoossa 9,4 prosenttia ja KUUMA-kunnissa 8,5 prosenttia työvoimasta. Työttömyysaste laski kaikilla näillä alueilla edellisvuodesta noin yhdellä prosenttiyksiköllä. Myös koko maassa työttömyysaste laski 1,2 prosenttiyksikköä 12,1 prosenttiin työvoimasta. Tiedot kootaan kuukausittain työ- ja elinkeinotoimistojen rekisteristä.

Sekä Tilastokeskuksen että työ- ja elinkeinoministeriön mukaan työttömyysaste lähti nousuun vuonna 2008, mutta nyt kasvu on taittunut.