Ylityötunnit

Ylitöitä tehtiin entistä vähemmän pääkaupunkiseudulla ja enemmän KUUMA-kunnissa

Tammi–maaliskuussa ylitöiden määrä laski Helsingin seudulla 5,8 miljoonaan työtuntiin, kun verrataan edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon. Ylitöitä tehtiin edellisvuotta vähemmän Helsingissä, Espoossa ja Vantaalla, mutta edellisvuotta enemmän KUUMA-kunnissa. Koko maassa ylitöitä tehtiin enemmän kuin vuotta aikaisemmin. 

Ylitöitä tehtiin määrällisesti eniten liike-elämän palveluissa. Suhteessa työntekijämääriin eniten ylityötunteja tehtiin kuljetuksen ja varastoinnin alalla. Tammi–maaliskuussa kuljetuksen ja varastoinnin alan työntekijät tekivät keskimäärin 18 tuntia ylitöitä, kun kaikki seudun työntekijät tekivät ylitöitä keskimäärin 8 tuntia. Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen otospohjaiseen työvoimatutkimukseen.