Työllinen työvoima päätoimialoilla

Rahoitusalan työntekijämäärä kasvoi

Tammi–maaliskuussa työntekijämäärä kasvoi Helsingin seudulla 10 prosenttia rahoitus-, vakuutus- ja kiinteistöalalla, kun verrataan edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon. Myös majoituksen ja ravitsemistoiminnan alalla työntekijöitä oli 7 prosenttia edellisvuotta enemmän. Koko maassa työntekijämäärät kasvoivat varsinkin julkisen hallinnon alalla.

 

 

Liike-elämän palvelut suurin toimiala

Helsingin seudulla eniten työntekijöitä on liike-elämän palveluissa, joka työllisti tammi–maaliskuussa 114 600 työntekijää. Seuraavaksi eniten työntekijöitä on sosiaali- ja terveyspalveluissa, jossa oli 94 600 työntekijää, ja kaupan alalla, jossa oli 91 700 työntekijää. Koko maassa terveys- ja sosiaalipalvelut on työntekijämäärältään toimialoista suurin ja teollisuuden ala toiseksi suurin.

Viimeisen vuoden aikana työntekijämäärä on kasvanut Helsingin seudulla rahoitusalalla ja julkisessa hallinnossa ja samalla vähentynyt informaation ja viestinnän alalla. Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen otospohjaiseen työvoimatutkimukseen.