Työllinen työvoima päätoimialoilla

Rahoitus- ja kiinteistöalan työntekijämäärä kasvussa, kuljetuksen ja varastoinnin alalla väheneminen jatkuu

Huhti–kesäkuussa työntekijämäärä kasvoi etenkin rahoitus- ja vakuutustoiminnassa sekä kiinteistöalalla, kun verrataan edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon. Tilastokeskuksen otospohjaiseen työvoimatutkimuksen mukaan näin oli sekä Helsingin seudulla että koko maassa. Huhti–kesäkuussa työntekijämäärä kasvoi Helsingin seudulla rahoitusalan lisäksi myös esimerkiksi liike-elämän palveluissa ja rakentamisen alalla. Helsingin seudulla ja koko maassa eniten väheni kuljetuksen ja varastoinnin alalla työskentelevien määrä.

 

 

Liike-elämän palvelut suurin toimiala

Helsingin seudulla eniten työntekijöitä on liike-elämän palveluissa, joka työllisti huhti–kesäkuussa 115 300 työntekijää. Seuraavaksi eniten työntekijöitä on sosiaali- ja terveyspalveluissa, jossa oli 96 000 työntekijää, ja kaupan alalla, jossa oli 93 200 työntekijää. Koko maassa terveys- ja sosiaalipalvelut on työntekijämäärältään toimialoista suurin ja teollisuuden ala toiseksi suurin.

Viimeisen vuoden aikana työntekijämäärä on kasvanut Helsingin seudulla rahoitusalalla ja julkisessa hallinnossa ja samalla vähentynyt kuljetuksen ja varastoinnin alalla.

 

Työllinen työvoima toimialoittain

  • Henkilöä
  • Kaikki toimialat, (A-B) alkutuotanto, (C-E) teollisuus, sähkö-, lämpö-, vesi ja jätehuolto yms (10-39), (F) rakentaminen, (G) Tukku- ja vähittäiskauppa, moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus, (H) Kuljetus ja varastointi, (I) majoitus ja ravitsemistoiminta, (J) informaatio ja viestintä, (K-L) rahoitus- ja vakuutustoiminta sekä   kiinteistöalan toiminta, (M-N) Liike-elämän palvelut (69-82), (O) julkinen hallinto ja maanpuolutus, pakollinen sosiaalivakuutus, (P) koulutus, (Q) terveys- ja sosiaalipalvelut, (R-X) muut palvelut
  • Otoksesta laskettu arvio
  • Helsingin seutu ja koko maa

Lähde: Tilastokeskus, työvoimatutkimus