Työllinen työvoima

Valtion työntekijöitä aiempaa enemmän

Helsingin seudulla kasvoi huhti–kesäkuussa etenkin valtion työntekijöiden määrä, kun verrataan edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon. Tilastokeskuksen otospohjoisen työvoimatutkimuksen mukaan myös julkisella, kunnalla ja yksityisellä työskentelevien määrät kasvoivat hieman. Myös koko maassa kasvoi huhti–kesäkuussa etenkin valtion työntekijöiden määrä. Yksityisellä sektorilla työskentelevien määrä pysyi koko maassa ennallaan.

Huhti‒kesäkuussa Helsingin seudulla oli 553 700 yksityisen sektorin työntekijää, 179 200 julkisen sektorin työntekijää, 123 600 kunnallissektorin työntekijää ja 55 600 valtion työntekijää.

Työllisten kokonaismäärä on Helsingin seudulla viimeisen vuoden aikana alkanut jälleen kasvaa, kun laskussa ollut yksityisen sektorin työntekijämäärä kääntyi kasvuun vuoden 2015 jälkimmäisellä puoliskolla. Julkisella sektorilla kehitys oli päinvastaista, mutta viimeisen vuoden aikana julkisella sektorilla työskentelevien määrä on pysynyt ennallaan ja valtion työntekijöiden määrä on kasvanut.

Työllinen työvoima työnantajaryhmittäin

  • Henkilöä
  • Yhteensä, yksityinen sektori, julkinen sektorin yhteensä, valtio, kunta/kuntayhtymä,
  • Otoksesta laskettu arvio
  • Helsingin seutu ja koko maa

Lähde: Tilastokeskus, työvoimatutkimus