Työllinen työvoima

Työllisten määrä kasvoi yksityisellä ja väheni kunnallisella sektorilla

Työllisten määrä kasvoi yksityisellä sektorilla 2 prosenttia ja väheni kunnallissektorilla 4 prosenttia Helsingin seudulla tammi–maaliskuussa, kun verrataan edellisen vuoden vastaavan ajanjaksoon. Tilastokeskuksen otospohjaisen työvoimatutkimuksen mukaan myös julkisen sektorin työntekijöiden määrä väheni 3 prosenttia. Valtiolla työskentelevien määrä pysyi ennallaan.

Tammi‒maaliskuussa yksityisellä sektorilla työskenteli Helsingin seudulla 549 800 henkilöä, julkisella sektorilla 167 500 henkilöä, kunnallissektorilla 118 400 henkilöä ja valtiolla 49 100 henkilöä.

Työllisten kokonaismäärä on Helsingin seudulla viimeisen vuoden aikana alkanut jälleen kasvaa, kun laskussa ollut yksityisen sektorin työntekijämäärä kääntyi kasvuun vuoden 2015 jälkimmäisellä puoliskolla. Julkisella sektorilla kehitys on ollut päinvastaista. Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen otospohjaiseen työvoimatutkimukseen.