Työikäinen väestö

Työllisten osuus työvoimasta hienoisessa kasvussa

Helsingin seudulla oli huhti–kesäkuussa 730 000 työllistä työikäistä henkilöä, mikä oli 1 prosentin verran enemmän kuin edellisvuoden vastaavan ajanjakson aikana. Tilastokeskuksen otospohjaisen työvoimatutkimuksen mukaan 15–74-vuotiaiden työvoiman ulkopuolisten määrä kasvoi samaan aikaan 3 prosenttia ja työttömien määrä väheni 4 prosenttia. Koko maassa oli nähtävissä pääasiassa samankaltaista kehitystä.

Helsingin seudulla yli kaksi kolmasosaa työikäisistä oli huhti–kesäkuussa työllisiä. Työvoiman ulkopuolisia oli vajaa kolmasosa ja työttömiä 6 prosenttia. Koko maassa työllisten osuus oli pienempi ja työvoiman ulkopuolisten sekä työttömien osuus suurempi.

Työikäinen väestö kasvaa Helsingin seudulla. Työvoiman ulkopuolisten työikäisten lisäksi myös työllisten määrä on viimeisen vuoden aikana alkanut jälleen kasvaa ja työttömien määrä laskea.