Työikäinen väestö

Työllisten ja työvoiman ulkopuolisten määrät kasvoivat

Tilastokeskuksen otospohjaisen työvoimatutkimuksen mukaan Helsingin seudulla oli tammi–maaliskuussa 720 000 työllistä henkilöä. Edellisvuoden vastaavaan ajanjakson verrattuna työllisten määrä kasvoi 1 prosentin ja sekä työikäisten että työvoiman ulkopuolisten henkilöiden määrä 2 prosenttia. Koko maassa määrät pysyivät edellisvuoden tasolla.

Helsingin seudulla työikäisiä oli 1 119 600, työllisiä 719 400 ja työvoiman ulkopuolisia 337 000 henkilöä tammi–maaliskuussa. Työttömiä oli työvoimatutkimuksen mukaan 63 200, eli selvästi vähemmän.

Työikäinen väestö kasvaa Helsingin seudulla. Myös työllisten määrä on viimeisen vuoden aikana alkanut jälleen kasvaa ja työttömien määrä laskea.