Työikäinen väestö

Viimeksi päivitetty 03.11.2017 - 13:43

Työllisten ja työvoiman ulkopuolisten määrä ennallaan

Heinä−syyskuussa työllisten ja työvoiman ulkopuolisten määrät pysyivät Helsingin seudulla ennallaan, kun verrataan edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon. Tilastokeskuksen otospohjaisen työvoimatutkimuksen mukaan näin oli siitä huolimatta, että työikäisten 15−74-vuotiaiden määrä kasvoi samaan aikaan 1 prosentin verran. Vuositasolla sekä työllisten että työvoiman ulkopuolisten määrä kuitenkin kasvoi.

Sen sijaan koko maassa työllisten määrä kasvoi ja työvoiman ulkopuolisten määrä väheni sekä heinä−syyskuussa että vuositasolla.

Helsingin seudulla kaksi kolmasosaa työikäisistä oli heinä–syyskuussa työllisiä. Työvoiman ulkopuolisia oli vajaa kolmasosa ja työttömiä 5 prosenttia. Koko maassa työllisten osuus oli pienempi ja työvoiman ulkopuolisten osuus suurempi.

Työikäinen väestö kasvaa Helsingin seudulla. Työvoiman ulkopuolisten työikäisten lisäksi myös työllisten määrä on viimeisen vuoden aikana alkanut jälleen kasvaa.