Tehdyt työtunnit

Tehtyjen työtuntien määrä kääntyi laskuun

Sekä Helsingin seudulla että koko maassa tehtiin huhti–kesäkuussa selvästi vähemmän työtunteja kuin edellisen vuoden vastaavan ajanjakson aikana. Tilastokeskuksen otospohjaiseen työvoimatutkimuksen mukaan työtuntien määrä oli kuitenkin vertailuajankohtana poikkeuksellisen suuri.

Työtunteja tehtiin huhti–kesäkuussa Helsingin seudulla 295 miljoonaa ja koko maassa 999 miljoonaa.

Viimeisen vuoden aikana tehtyjen työtuntien määrä on laskenut Helsingin seudulla ja koko maassa hieman. Tehtyjen työtuntien määrät ovat vuositasolla muuttuneet vain vähän Helsingin seudulla viimeisen muutaman vuoden aikana.