Autojen rekisteröinnit

Viimeksi päivitetty 01.12.2017 - 14:32

Uusien autojen rekisteröintien kasvu taittui

Heinä−syyskuussa Helsingissä rekisteröitiin 3 prosenttia vähemmän uusia autoja kuin edellisen vuoden vastaavan ajanjakson aikana. Sen sijaan koko maassa ensirekisteröintien määrä kasvoi 2 prosenttia. Uusia autoja rekisteröitiin Helsingissä 4 593 ja koko maassa 32 176.

 

 

Uusia autoja rekisteröidään vähemmän kuin kymmenen vuotta sitten

Autojen ensirekisteröintien määrä kääntyi kasvuun vuoden 2015 loppupuolella. Kasvusuuntauksesta huolimatta autojen ensirekisteröintien määrä on huippuvuoden 2008 jälkeen pudonnut Helsingissä puoleen. Myös koko maassa rekisteröintien määrä on selvästi alhaisempi kuin 2000-luvun alkupuolella.

Autojen ensirekisteröinnit

  • Henkilö-, paketti-, kuorma- ja linja-autot
  • Indeksi I/1993=100
  • Moottoriajoneuvotilastot perustuvat Liikenteen turvallisuusviraston (Trafi) ajoneuvoliikennerekisteriin, joka sisältää tiedot kaikista rekisteröintivelvollisuuden alaisista tieliikenteen ajoneuvoista Manner-Suomessa
  • Helsinki ja koko maa

Lähde: Tilastokeskus, ajoneuvotilastot