Autojen rekisteröinnit

Uusien autojen rekisteröintien kasvu taittui

Huhti–kesäkuussa Helsingissä rekisteröitiin 5 433 uutta autoa, mikä oli 2 prosenttia vähemmän kuin edellisen vuoden vastaavan ajanjakson aikana. Autojen ensirekisteröintien lukumäärä laski koko maassa yhdellä prosentilla 36 585 autoon.

Viimeisen vuoden aikana uusia autoja on kuitenkin rekisteröity Helsingissä ja koko maassa muutaman prosentin verran enemmän kuin vuotta aikaisemmin.

 

 

Uusia autoja rekisteröidään vähemmän kuin kymmenen vuotta sitten

Autojen ensirekisteröintien määrä kääntyi kasvuun vuoden 2015 loppupuolella. Kasvusuuntauksesta huolimatta autojen ensirekisteröintien määrä on huippuvuoden 2008 jälkeen pudonnut Helsingissä puoleen. Myös koko maassa rekisteröintien määrä on selvästi alhaisempi kuin 2000-luvun alkupuolella.

Autojen ensirekisteröinnit

  • Henkilö-, paketti-, kuorma- ja linja-autot
  • Indeksi I/1993=100
  • Moottoriajoneuvotilastot perustuvat Liikenteen turvallisuusviraston (Trafi) ajoneuvoliikennerekisteriin, joka sisältää tiedot kaikista rekisteröintivelvollisuuden alaisista tieliikenteen ajoneuvoista Manner-Suomessa
  • Helsinki ja koko maa

Lähde: Tilastokeskus, ajoneuvotilastot