Huumausainerikollisuus

Huumausainerikosten määrien kasvu hidastui

Poliisin tietoon tuli tammi–maaliskuussa hieman enemmän Helsingin seudulla tehtyjä huumausainerikoksia kuin edellisen vuoden vastaavan ajanjakson aikana. Rikosten määrä kasvoi 1 prosentin 2 440 rikokseen, mutta kasvuvauhti oli selvästi hitaampaa kuin edellisen vuoden aikana. Koko maassa poliisin tietoon tuli 6 080 huumausainerikosta eli 3 prosenttia edellisvuotta enemmän.

Tammi–maaliskuussa Helsingissä poliisin tietoon tuli 1 150 huumausainerikosta, mikä oli alle puolet seudulla tehdyistä huumausainerikoksista. Espoon osuus oli reilu kymmenesosa 290 rikoksella ja Vantaan alle kolmasosa 750 rikoksella.

Huumausainerikosten määrät ovat kasvaneet

Poliisin tietoon tulleiden huumausainerikosten määrä on kasvanut viimeisen viiden vuoden aikana Helsingin seudulla kuten muualla maassakin.

Huumausainerikoksissa ei ole uhria, joka tekisi ilmoituksen häneen kohdistuneesta rikoksesta poliisille. Tilastoidun rikollisuuden määrä vaihteleekin paljolti lainvalvontaviranomaisen kontrollin tehokkuuden mukaan.