Toimeentulotuki

Toimeentulotukea saavien määrä jatkaa kasvuaan pääkaupunkiseudulla

Toimeentulotukea saaneiden henkilöiden määrä kasvoi pääkaupunkiseudulla 2 prosenttia vuoden 2016 viimeisellä neljänneksellä edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna, kun katsotaan, kuinka moni sai toimeentulotukea neljänneksen aikana kuukaudessa keskimäärin. Määrät kasvoivat sekä Helsingissä, Espoossa että Vantaalla.

 Toimeentulotukea sai Helsingissä keskimäärin 45 800, Espoossa 11 600 ja Vantaalla 13 500 henkilöä kuukaudessa.

Toimeentulotukea saaneiden määrät kasvaneet vuodesta 2012

Vuonna 2008 toimeentulotuen saajien määrä kääntyi pääkaupunkiseudulla voimakkaaseen kasvuun, joka tasaantui vuonna 2010. Toimeentulotuen saajien määrät kasvoivat voimakkaasti vuodesta 2012 vuoteen 2015 saakka, mutta nyt kasvu on hidastunut.