Yleinen asumistuki

Viimeksi päivitetty 10.11.2017 - 08:52

Opiskelijat siirtyivät yleisen asumistuen piiriin

Yleistä asumistukea sai syyskuun lopussa Helsingin seudulla 104 700 ruokakuntaa, mikä oli 34 prosenttia enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Asumistuen saajien määrä kasvoi selvästi kaikissa pääkaupunkiseudun kunnissa, KUUMA-kunnissa ja koko maassa.

Helsingissä yleistä asumistukea sai syyskuun lopussa 59 300, Espoossa 16 800, Vantaalla 15 800, KUUMA-kunnissa 12 500 ja koko maassa 348 600 ruokakuntaa.

Yleistä asumistukea saavien ruokakuntien määrät ovat kasvaneet viimeisen viiden vuoden aikana voimakkaasti, ja nyt kasvuvauhti kiihtyi. Kasvuvauhdin kiihtymistä selittää muun muassa se, että opiskelijat siirtyivät yleisen asumistuen piiriin, kun opintotuen asumislisän maksaminen päättyi viime heinäkuussa. Aiempaa kasvusuuntausta selittänevät myös vuonna 2015 voimaan tulleet muutokset yleisessä asumistuessa, kuten uusi ansiotulovähennys. Ansiotulovähennys nosti asumistuen tulorajoja.

 

Asumistukea saaneiden ruokakuntien osuus kaikista seudun asuntokunnista kasvussa

Myös asumistukea saaneiden ruokakuntien osuus kaikista seudun asuntokunnista on kasvanut jatkuvasti. Samassa asuntokunnassa voi tosin olla useampi asumistuen ruokakunta, jos kullakin ruokakunnalla on oma vuokrasopimuksensa. Opiskelija-asuntokunnissa tämä on keskimääräistä yleisempää. Ruokakuntien kokonaismäärää ei tilastoida.