Yleinen asumistuki

Yleistä asumistukea saavia lähes 10 prosenttia edellisvuotta enemmän

Yleistä asumistukea sai tammi−maaliskuussa 84 000 ruokakuntaa Helsingin seudulla, mikä oli 9 prosenttia enemmän kuin edellisvuoden vastaavan ajanjakson aikana. Asumistuen saajien määrät jatkoivat kasvuaan pääkaupunkiseudun kunnissa, KUUMA-kunnissa, Uudellamaalla sekä koko maassa.

Tammi–maaliskuussa asumistukea saaneita ruokakuntia oli Helsingissä 45 100, Espoossa 13 400, Vantaalla 13 900 ja KUUMA-kunnissa 11 400.

 

Yleistä asumistukea saavien määrät jatkavat kasvuaan

Yleistä asumistukea saavien ruokakuntien määrät ovat kasvaneet viimeisen viiden vuoden aikana voimakkaasti. Kasvu oli nopeinta vuosien 2015 ja 2016 vaihteessa ja on sen jälkeen hidastunut.

Heikon taloustilanteen lisäksi kasvua selittänevät vuonna 2015 voimaan tulleet muutokset yleisessä asumistuessa, kuten uusi ansiotulovähennys. Asumistuen määrää laskettaessa jokaisen ruokakunnan jäsenen yhteenlasketuista ansiotuloista vähennetään 300 euroa kuukaudessa. Tätä summaa ei huomioida, kun Kelassa lasketaan asumistukeen vaikuttavia tuloja.