Eurooppa-vertailu

Ulkomaalaistaustaisten osuus kasvaa Pohjoismaiden suurimmissa kaupungeissa

Pohjoismaiden suurkaupungeista ulkomaalaistaustaisten* osuus väestöstä on selvästi korkein Malmössä, jossa osuus on 44 prosenttia.  Myös Tukholmassa, Göteborgissa ja Oslossa ulkomaalaistaustaisia on noin kolmasosa ja Kööpenhaminassakin lähes neljäsosa asukkaista. Sen sijaan Helsingissä ulkomaalaistaustaisten osuus on vain 15 prosenttia. Viimeisen kahden vuoden aikana ulkomaalaistaustaisten osuus on kasvanut kaikissa vertailluissa pohjoismaisissa kaupungeissa. Oulussa ulkomaalaistaustaisten määrä kasvoi suhteellisesti vähiten, vain 2 prosenttia.

Valtaosa pohjoismaisten suurkaupunkien ulkomaalaistaustaisista on syntynyt ulkomailla. Helsingin ulkomaalaistaustaisista Suomessa syntyneitä on vain 18 prosenttia, kun muissa pääkaupungeissa noin neljäsosa kuuluu ulkomaalaistaustaisten toiseen sukupolveen.

Vertailluissa pohjoismaisissa pääkaupungeissa ulkomaalaistaustaisista vajaa puolet on eurooppalaistaustaisia  ja reilu kolmasosa aasialaistaustaisia. Helsingissä sekä eurooppalaistaustaisten että afrikkalaistaustaisten osuudet ovat suuremmat ja samalla aasialaistaustaisten osuus pienempi. Helsingissä afrikkalaistaustaisten osuus on suurempi Suomessa syntyneissä kuin ulkomailla syntyneissä, joilla taustamaa on yleisemmin jokin toinen EU-maa.

 

 

*Ulkomaalaistaustaisiksi katsotaan ne henkilöt, joiden molemmat vanhemmat ovat syntyneet ulkomailla. Ruotsissa määritelmä sisältää myös ne ulkomailla syntyneet henkilöt, joiden vanhemmat ovat syntyneet Ruotsissa.