Omistusasuntojen ostoaikomukset

Omistusasuntojen ostoaikomuksia aiempaa enemmän

Pääkaupunkiseudulla noin joka kymmenennellä kuluttajalla oli asunnon ostoaikomuksia toukokuussa Tilastokeskuksen kuluttajabarometrin mukaan. Koko maassa noin 8 prosentilla oli samat aikomukset. Pääkaupunkiseudulla asunnon ostoaikomuksia alkoi olla aiempaa enemmän viime vuoden lopulla. Koko maassa vastaava nousua ei ollut nähtävissä. Toukokuussa varmat asunnon ostoaikomukset oli lähes 6 prosentilla pääkaupunkiseudun kuluttajista ja koko maassa vastaava osuus oli 3 prosenttia. Tämän vuode heinäkuussa kuluttajista 5 prosenttia pääkaupunkiseudulla ja 4 prosenttia koko maassa ilmoitti varmasti ostavansa asunnon seuraavan 12 kuukauden aikana.

Omistusasuntojen ostoaikomukset

  • Kuluttajien omistusasuntojen ostoaikomukset seuraavan 12 kuukauden aikana
  • Osuus kotitalouksista, jotka aikovat varmasti tai mahdollisesti ostaa asunnon seuraavan vuoden aikana
  • Pääkaupunkiseutu ja koko maa

Lähde: Tilastokeskus, kuluttajabarometri