Valokiilassa

Uudenmaan tulevaisuuskuva viitoittaa maakunnan kehitystä

Jouni Suominen, suunnittelija, Uudenmaan liitto

Julkinen hallinto on suuren muutoksen edessä. Sote-ja maakuntauudistus ja siitä seuraava kuntien roolin perusteellinen muutos synnyttää aivan uudenlaisen yhteistyötilanteen. Uudistus tarjoaa maakunnille mahdollisuuden luoda uudenlaista kilpailukykyä sekä kasvattaa vetovoimaisuuttaan.

− Uudenmaan liitossa on tehty tulevaisuustarkastelu, joka antaa hyvän lähtökohdan maakunnan kehittämiseen ja muutoksiin varautumiseen. Konkreettisesti se palvelee seuraavan Uusimaa-ohjelman ja maakuntakaavan laadintaa. Uusimaa-ohjelma 2.0 sisältää maakunnan pitkän aikavälin vision ja strategiset painopisteet sekä tavoitteet tulevalle ohjelmakaudelle 2018–2021, kertoo liiton erityisasiantuntija Liisa Hyttinen.

Skenaariot lisäävät ymmärrystä ajankohtaisista ilmiöistä

Kuva 1. Tulevaisuustarkastelu muodostuu skenaarioista, jotka ovat kuvauksia Uudenmaan ulkopuolisen toimintaympäristön vaihtoehtoisista tulevaisuuksista.

Tulevaisuustarkastelu muodostuu skenaarioista, varautumissuunnitelmista sekä tulevaisuuskuvasta, jotka on rakennettu yhteistyössä Uudenmaan liiton, Capful Oy:n ja alueen asiantuntijoiden kanssa. Lisäksi tulevaisuustarkastelua täydentävät Uudellemaalle laaditut väestö- ja työpaikkaprojektiot sekä niin kutsutun Tulevaisuusraadin artikkelikokoelma.

Skenaariot ovat kuvauksia Uudenmaan ulkopuolisen toimintaympäristön vaihtoehtoisista tulevaisuuksista.

− Skenaarioiden avulla ei ennusteta todennäköisintä tulevaisuutta, vaan tarkoituksena on lisätä ymmärrystä ajankohtaisista ilmiöistä sekä parantaa alueen toimijoiden reagointikykyä ja muutosvalmiutta. Tulevaisuuden kehityskulut ovat usein yhdistelmiä eri skenaarioista, sanoo liiton suunnittelupäällikkö Olli-Pekka Hatanpää.

Skenaarioille tehtiin varautumissuunnitelmat, jos maailma muuttuu tietyn kehityspolun kaltaiseksi. Suunnitelmien pohjalta määriteltiin myös välttämättömiä kehittämisteemoja ja toimenpiteitä, jotka Uudellamaalla tulee tehdä riippumatta siitä, mikä skenaario tai niiden yhdistelmä tulevaisuudessa toteutuu.

Kuva 2. Tulevaisuustarkastelu koostuu skenaarioista, varautumissuunnitelmista, kehittämisteemoista sekä tulevaisuuskuvasta.

Hyvinvoiva ihminen, vastuullinen business sekä monimuotoinen maapallo tulevaisuuskuvan keskiössä

Kehittämisteemojen analysoinnin jälkeen muodostettiin Uudenmaan tulevaisuuskuva. Tulevaisuuskuva kertoo, millainen Uudenmaan tulisi olla vuonna 2050, jotta se menestyisi muuttuvassa maailmassa.

− Uudenmaan tulevaisuuskuva rakentuu kolmen kehittämisteeman ympärille. Ne ovat Ihminen: Hyvinvointia työn ja teknologian murroksessa, Business: Uutta työtä ja hyvää tuottavaa liiketoimintaa sekä Maapallo: Monimuotoinen elinympäristö ja ilmastonmuutokseen vastaaminen, Hatanpää kiteyttää. Hän jatkaa, että tulevaisuuskuvassa ihmisten hyvinvoinnin edellytyksenä ovat puhdas ja monimuotoinen elinympäristö sekä rohkea, kokeileva ja vastuullinen elinkeinoelämä.

− Näiden ohella tulevaisuuskuva tarvitsee toteutuakseen yhteiskunnan, yhteisöjen ja yritystoiminnan muodostamia kumppanuuksia ja uudenlaisia toimintamalleja. Lisäksi on huolehdittava, että teknologiaa ja tieteen tuloksia osataan hyödyntää. Myös kulttuuri ja ihmisten omaehtoinen tekeminen parantavat asukkaiden hyvin- vointia ja yhteisöllisyyttä, Hatanpää summaa.

Kuva 3. Uudenmaan tulevaisuuskuva rakentuu kolmen kehittämisteeman ympärille.

Tulevaisuuskuva antaa eväitä Uusimaa-ohjelman tekoon

Tulevaisuustarkastelun jälkeen Uudenmaan liitossa käynnistyi Uusimaa-ohjelman 2.0 valmistelu. Maakuntaohjelman strategisiksi painopisteiksi valittiin ihminen, business ja maakunta.

Tulevaisuustarkastelua hyödynnetään myös Uusimaa-ohjelman tavoitteiden muodostamisessa. Tavoitteita lähdetään toteuttamaan vuosina 2018–2021 muun muassa erilaisten hankkeiden kautta. Tavoitteena on, että Uusimaa-ohjelma valmistuu vielä tämän vuoden aikana ja luo yhteisen pohjan kaikille maakunnan kehittämisessä mukana oleville tahoille.

 

Tutustu:

www.uudenmaanliitto.fi/tulevaisuustarkastelu

www.uudenmaanliitto.fi/vaesto_ja_tyopaikkaprojektiot

www.uudenmaanliitto.fi/uusimaa-ohjelma

 

Lisätietoja:

Erityisasiantuntija Liisa Hyttinen, liisa.hyttinen@uudenmaanliitto.fi

Suunnittelupäällikkö Olli-Pekka Hatanpää, olli-pekka.hatanpaa@uudenmaanliitto.fi

Suunnittelija Jouni Suominen, jouni.suominen@uudenmaanliitto.