Yritysten aloitukset

Uusien yritysten määrä miltei ennallaan

Uusia yrityksiä perustettiin Helsingin seudulla tämän vuoden ensimmäisellä neljänneksellä lähes  2 900.  Se oli noin 80 yritystä vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Liike-elämän palveluihin niitä perustettiin 870 ja kaupan alalle 320. Suurin osa uusista yrityksistä aloitti kuitenkin toimintansa muilla palvelualoilla, sillä kyseisiä yrityksiä oli  1 210.

Liike-elämän palveluyrityksiä perustettiin noin viisi prosenttia enemmän kuin  edellisvuoden tammi-maaliskuussa. Kaupan alan yrityksiä perustettiin 17 prosenttia vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Muita palveluyrityksiä perustettiin vajaa 6 prosenttia edellisvuotta vähemmän.

Koko maassa perustettiin 8 600 uutta yritystä

Koko maassa perustettiin  8 600 yritystä kuluvan vuoden tammi-maaliskuussa. Määrä oli suunnilleen yhtä suuri  kuin vuotta aikaisemmin. Toimialoittain ainoastaan liike-elämän palveluissa uusien yritysten määrä oli edellisvuoden viimeistä neljännestä suurempi. Niitä oli 2 000 eli  4 prosenttia edellisvuotta enemmän. Kaupan alalle perustettiin tammi-maaliskuussa lähes 1 300 yritystä, joka oli 4 prosenttia vähemmän kuin vuoden 2016 ensimmäisellä neljänneksellä. Liike-elämän palveluihin perustettiin miltei 2 000 yritystä ja muihin palveluihin 3 200 yritystä.