Kokonaistuotannon ennakoiva kuvaaja

Tuotannon kasvu jatkui aiempaa vaimeampana

Helsingin seudun tuotannon kasvu jatkui edellisiä neljänneksiä vaimeampana kuluvan vuoden toisella neljänneksellä. Ennakkoarvion mukaan tuotanto nousi 1,5 prosenttia edellisvuodesta, kun vuoden ensimmäisellä neljänneksellä kasvu ylti 4 prosenttiin. Valtakunnallisesti tuotanto kasvoi huhti–kesäkuussa yli 2 prosenttia, joka oli enemmän kuin Helsingin seudulla.

Kasvu oli edelleen laajalla pohjalla, sillä kaikkien toimialojen liikevaihto nousi. Nopeimmin Helsingin seudulla kasvoivat liike-elämän palvelut, kuljetus ja varastointi, majoitus- ja ravitsemisala sekä rakentaminen.

Kokonaistuotannon ennakoiva kuvaaja

  • Ennakollinen tieto
  • Muutos (%) edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna
  • Helsingin seutu ja koko maa
  • Helsingin seudulla palveluiden osuus toimialarakenteessa suuri, mutta elektroniikkaan ja kone- ja laiteteollisuuteen painottuva teollisuus ja rakentaminen hallitsevat suhdannevaihteluita

Lähde: Kaupunkitutkimusta TA Oy ja Tilastokeskus