Kuluttajien odotukset Suomen talouden kehityksestä 12 kk aikana

Kuluttajat ennakoivat Suomelle suotuisaa talouskehitystä

Pääkaupunkiseudun kuluttajista joka toinen olettaa Suomen taloustilanteen olevan paremman vuoden kuluttua. Samanlaisena sen ennakoi säilyvän neljä kuluttajaa kymmenestä. Näin ollen maan taloustilannetta vuoden kuluttua kuvaava saldoluku sai huhtikuussa arvon 22,6. Koko maassa vastaava luku oli 21,1. Pääkaupunkiseudulla saldoluvun arvo on ollut yli 20 tammikuusta lähtien. Viime vuoden huhtikuussa se sai arvon 2,4.