Kuluttajien ennuste työttömyystilanteen kehityksestä seuraavien 12 kk:n aikana

Kuluttajat olettavat työttömiä olevan hieman vähemmän vuoden kuluttua

Tilastokeskuksen kuluttajabarometrin huhtikuun  tiedustelussa pääkaupunkiseudun kuluttajista 39 prosenttia oletti työttömiä olevan hieman vähemmän vuoden kuluttua. Pääkaupunkiseudulla vastanneista 37 prosenttia ennakoi työttömiä olevan yhtä paljon kuin tiedusteluajankohtana. Vastaajista 22 prosenttia oletti työttömyystilanteen hieman heikkenevän ja 2 prosenttia olettaa työttömiä olevan paljon enemmän.  Kuluttajabarometrin työttömien määrää ennakoiva saldoluku oli  huhtikuussa pääkaupunkiseudulla 6,8 ja koko maassa se oli 13,2.