Kuluttajien ennuste työttömyystilanteen kehityksestä seuraavien 12 kk:n aikana

Kuluttajat olettavat työllisyystilanteen paranevan

Tilastokeskuksen kuluttajabarometrin haastatteluissa kuluttajien oletukset työllisyystilanteen paranemisesta vaihtuivat aiempaa myönteisimmiksi tämän vuoden maaliskuussa. Heinäkuussa ne olivat ennätyskorkealla ja niitä kuvaava saldoluku sai pääkaupunkiseudulla arvon 17,7 ja koko maassa 15,9. Pääkaupunkiseudun kuluttajista 47 prosenttia ennakoi heinäkuussa, että työttömiä tulee olemaan 12 kuukauden kuluttua hieman vähemmän. Koko maassa osuus oli lähes samaa luokkaa. Kuluttajista 37 prosenttia oletti työttömiä olevan yhtä paljon kuin tiedusteluajankohtanakin.

 

Kotitalouksien ennuste työttömien määrän kehityksestä

  • Ennuste työttömien määrän kehityksestä seuraavien 12 kk:n aikana
  • Saldoluku, positiivinen luku kuvaa myönteisiä odotuksia
  • Pääkaupunkiseutu ja koko maa

Lähde: Tilastokeskus, kuluttajabarometri